Ungdomsrörelsen växer!

Ungdomsrörelsen växer. På tio år har antalet organisationer som får statsbidrag ökat markant (från 87 till 106 stycken, 2006 till 2015). Ungdomsorganisationernas viktiga verksamhet har länge varit underfinansierad. Dagens unga möter dessutom större utmaningar i form av t.ex. psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet än tidigare. Ungdomsorganisationerna är viktiga aktörer för att möta dessa utmaningar.

 

Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd. Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten. Det skulle också kunna göras på ett sätt som inte är på bekostnad av negativ stress och utbrändhet i organisationerna. I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.Därför måste vi Dubbla

Stora utmaningar

Vi ser att ungdomsorganisationer är viktiga aktörer för att beskriva, men också komma på nya lösningar på hur bostadsbristen, ungdomsarbetslösheten eller den psykiska ohälsan kan minska i Sverige. Med bättre förutsättningar kan fler innovativa idéer bli verklighet! >>Skicka argumentet vidare

Demokrati

I en tid när demokratiska värden ifrågasätts av växande antidemokratiska rörelser är ungdomsrörelsen en tydlig motvikt. Det som förenar ungdomsorganisationerna är deras tro på demokratin som verktyg för sitt engagemang och deras utgångspunkt i alla människors lika värde. >>Skicka argumentet vidare

Investera i unga

I ungdomsrörelsen möts unga människor i organisationer för att de har något gemensamt. Det kan handla om gemensamma åsikter, förutsättningar och idéer. Ungas engagemang ska inte behöva begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar, ungdomsrörelsen ska vara en plats för alla unga! >>Skicka argumentet vidare

Det är hög tid

Ungdomsrörelsen växer. På tio år har antalet organisationer som får statsbidrag ökat med 19 st, samtidigt som stödet varit oförändrat. Sammantaget har en genomsnittlig organisation förlorat en femtedel av sitt stöd. Det är alltså på tiden att unga får schyssta villkor! >>Skicka argumentet vidare