Ungdomsrörelsen behöver mer stöd – inte mindre

agit -

På tio år har antalet organisationer som får statsbidrag ökat markant (från 87 till 106 stycken, 2006 till 2015). Ungdomsorganisationernas viktiga verksamhet har länge varit underfinansierad. Dagens unga möter dessutom större utmaningar i form av t.ex. psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet än tidigare. Ungdomsorganisationerna är viktiga aktörer för att möta dessa utmaningar.

Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd. Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten. Det skulle också kunna göras på ett sätt som inte är på bekostnad av negativ stress och utbrändhet i organisationerna. I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. Det är dags att #dubblastödet.